Slovník pojmů: B2B marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

B2B marketing, zkratka pro “business-to-business” marketing, je speciální oblast marketingu, která se zaměřuje na prodej produktů a služeb mezi podniky, na rozdíl od B2C marketingu, který je zaměřen na prodej konečným spotřebitelům. V praxi to znamená, že firma, která se věnuje B2B marketingu, neoslovuje přímo jednotlivce, ale jiné organizace, které mohou její produkty či služby využít pro svůj provoz, výrobu nebo další prodej.

V kontextu střední školy lze B2B marketing přirovnat k situacím, kdy škola jako instituce jedná s jinými organizacemi nebo firmami. Příkladem může být nákup nových počítačů pro učebny, kdy škola jedná přímo s dodavatelem technologií. Zde škola nekupuje produkty pro jednotlivé studenty, ale pro vylepšení svého vzdělávacího prostředí, což je typický B2B transakční proces.

Strategie v B2B marketingu se liší od těch v B2C, protože rozhodovací procesy jsou složitější a zahrnují více úrovní schvalování. V případě školy může o nákupu rozhodovat ředitel, finanční oddělení a technický personál. Marketingové materiály a komunikační strategie musí být proto mnohem detailnější a zaměřené na technické specifikace a návratnost investice, což jsou klíčové aspekty, které zaujmou profesionální nákupčí v organizacích.

Využití B2B marketingových principů v školním prostředí může pomoci lépe pochopit, jak škola jako organizace komunikuje s ostatními firmami a jaké faktory ovlivňují její rozhodování o nákupu. Pochopení těchto procesů může být užitečné nejen pro administrativní personál školy, ale i pro studenty, které zajímá, jak funguje ekonomická stránka vzdělávacích institucí. Tato znalost může být obzvláště cenná v kurzech ekonomie, podnikání nebo managementu.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů