Slovník pojmů: Content marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Content marketing, neboli marketing obsahu, je strategie zaměřená na tvorbu a distribuci cenného, relevantního a konzistentního obsahu, který přitahuje a udržuje definovanou cílovou skupinu a nakonec působí tak, aby tato skupina podnikla nějakou výhodnou akci. Cílem content marketingu není přímo prodávat, ale vytvářet obsah, který informuje, vzdělává, baví nebo inspiruje, čímž buduje důvěru a autoritu značky nebo organizace. Tato metoda je zvláště účinná v digitálním prostředí, kde může obsah snadno cirkulovat prostřednictvím různých platform jako jsou sociální média, blogy, videa, e-booky a další.

V kontextu střední školy může content marketing zahrnovat například vytváření pravidelných blogových příspěvků na školním webu, které informují o školních akcích, úspěších studentů nebo zajímavostech z vyučování. Také může zahrnovat vydávání měsíčního newsletteru rozesílaného rodičům a studentům s cílem udržet komunitu informovanou a zapojenou. Důležité je, že veškerý obsah by měl být relevantní pro zájmy a potřeby studentů a rodičů, aby byl vnímán jako hodnotný.

Školy mohou využít content marketing i k propagaci extrakurikulárních aktivit, jako jsou sportovní kluby nebo vědecké kroužky, prostřednictvím atraktivního vizuálního obsahu na sociálních sítích nebo videí, která ukazují, co se ve škole děje „za oponou“. Tento přístup nejenže zvyšuje zájem o školní aktivity, ale může i posílit pocit sounáležitosti mezi studenty.

V neposlední řadě je content marketing skvělý nástroj pro budování image školy jako moderní a otevřené instituce, která je aktivně zapojena do komunity a kladně přispívá k rozvoji svých studentů. Při správném použití může content marketing vést k větší spokojenosti studentů a rodičů, lepšímu vnímání školy veřejností a zvýšení počtu zápisů nových studentů, což jsou cíle, k nimž mnoho škol směřuje.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů