Slovník pojmů: Guerilla marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Guerilla marketing je kreativní a často netradiční forma marketingu, která se snaží maximálně využít omezené zdroje k dosažení co největšího dopadu. Tato strategie zdůrazňuje nekonvenční přístupy a překvapení jako hlavní nástroje pro získání pozornosti veřejnosti. Guerilla marketing může zahrnovat různé aktivity, jako jsou nečekané veřejné instalace, virální videa, flash moby nebo jakékoliv jiné neobvyklé promo akce, které vyvolají silnou reakci od cílové skupiny.

V kontextu střední školy může být guerilla marketing využit k propagaci školních akcí, zvýšení zapojení studentů, nebo podpoření školního ducha. Například, studenti mohou organizovat flash mob během přestávky, aby upozornili na nadcházející školní ples nebo sportovní událost. Tento přístup nejenže zaujme a pobaví studenty, ale také vytváří pocit komunitní sounáležitosti a zapojení.

Guerilla marketing může být také efektivní při osvětě o různých školních programech nebo zdravotních kampaních. Například škola může využít guerilla taktik pro informování studentů o důležitosti psychického zdraví prostřednictvím tajemných a zvídavých zpráv nebo aktivit rozptýlených po celé škole, které vedou studenty k vyhledání dalších informací na určitých místech nebo webových stránkách.

Důležité je, že guerilla marketing by měl být vždy proveden s ohledem na etiku a citlivost na kulturu a prostředí školy. Aktivity by měly být zábavné a angažující, ale nikdy by neměly být urážlivé nebo narušující. Správně provedený guerilla marketing může škole pomoci posílit její image, zapojit studenty a poskytnout jim nezapomenutelné zážitky, které podporují školní hodnoty a cíle.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů