Aktuální termíny školení

 
Střední  školy                        
 

Plná škola

Praha

25.8.

09:30

Brno

30.8.

09:30

Ostrava 31.8. 09:30
     

>> Přihlaste se zde. << 

      

 

Zkoumáme

 

Školíme

 

Radíme

V marketingu škol vycházíme z našich dlouhodobých výzkumů mezi školami, potenciálními uchazeči i širokou veřejností. Nejnovější poznatky z našich výzkumů naleznete níže. Veškerý souhrn v sekci "Aktuality" a v samostatných výzkumných zprávách.

 

S marketingem jsme pomohli 423 pracovníkům ze 171 českých středních, základních a mateřských škol. Pomůžeme s marketingem školy i vám. Zúčastněte se  veřejných  školení nebo si vyberte termín a pozvěte nás do vaší školy. Vzdělejte se komplexně v Akademii Než zazvoní. Můžete nás také požádat o individuální školení přesně podle vašich potřeb.

 

Přímo dodáme nebo zprostředkujeme veškeré součásti marketingu školy. Tiskové materiály, weby, sociální sítě, eventy (dny otevřených dveří, burzy a veletrhy, soutěže,...), internetový marketing, marketingové výzkumy. Ozvěte se nám. Jako jediní se specializujeme jen na marketing škol.

   

 

Výsledky průzkumu Než zazvoní: Rozhodování o volbě školy začíná již v osmé třídě

 

10. 5. 2016 – Než zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo na přelomu dubna a května průzkum mezi 2749 respondenty z řad osmáků, které v příštím roce čeká rozhodnutí o své budoucí životní cestě. Jejich odpovědi nám ukázaly, že rozhodování neberou na lehkou váhu a o volbě střední školy začínají přemýšlet již v osmé třídě. 

 

 

Hlavní zjištění

 • Více než 80 % zpovídaných osmáků již má představu o volbě střední školy. Zároveň však 42 % z nich připouští, že mohou změnit své rozhodnutí.
   
 • Dvě třetiny dotazovaných osmáků již zjišťovaly konkrétní informace o školách, které se vybraly jako možnou volbu. Uvědomělejší jsou dívky, které si zjišťovaly informace v 73 % případů, zatímco chlapci si informace vyhledali pouze 59 % případech.
   
 • Většina dotazovaných osmáků by chtěla studovat maturitní obor, popřípadě si maturitu dodělat na nástavbě (71 %). Učební obor pak chce studovat pouze 16 % dotázaných a 13 % respondentů ještě stále neví, zda budou chtít výuční list či maturitu.
   
 • Osmáci chtějí nejčastěji studovat gymnázia a průmyslové, technické či IT školy. Nejmenší zájem je o školy vyučující obory spojené se službami, gastronomii či hotelnictví.
   
 • Pro osmáky jsou při rozhodování o volbě školy nejdůležitější informace získané na dni otevřených dveří či od současných studentů středních škol. Naopak nejmenší zájem jeví o inzeráty v novinách a časopisech.
   
 • Respondenti nejčastěji o volbě školy hovoří s matkou v 92 % případů, následovně pak v 85 % případů se spolužáky. S výchovným poradcem na téma volby střední školy hovořilo pouze 32 % dotázaných, s učiteli pak 58 % dotázaných.
   
 • Nejdůležitějšími osobami v rozhodování o volbě střední školy jsou pro současné osmáky v prvé řadě matka a poté otec. Ve více než 30 % se však osmáci rozhodují sami.
   
 • Nejvyšší zájem by dle respondentů měli osmáci o přijímací zkoušky nanečisto (28 %) společně se sportovní akcí, například turnajem (18 %). Jen 5 % dotazovaných pak zcela odmítlo účast na jakékoliv akci střední školy.

 

Kompletní průzkum najdete ke stažení zd e.

V současné době vypisujeme tyto termíny školení

 
 
Facebook pro školy - buďte tam, kde jsou Vaši uchazeči celý den!
 

Praha    

  12.5.

9:30

 

 

 

Plzeň

  17.5.

9:30

 

 

 

Brno

 18.5.

9:30
Ostrava 19.5. 9:30

Plná škola - aneb fungující marketing ve středním škosltví.
 

Praha   

  31.5.

9:30

 

 

 

Brno

  1.6.

9:30
Ostrava   2.6. 9:30
 

Než zazvoní je tu pro to, aby Vám pomohlo. Vyžádejte si od nás konzultaci, radu, pracujte koncepčně. Marketing Vás naučíme, s jednotlivými aspekty poradíme a řešení včas připravíme. Ozvěte se včas ještě v tomto školním roce.

Podívejte se, co Vám můžeme nabídnout.

Od roku 2011 jsme proškolili a pomohli 423 pracovníkům ze 171 základních a středních škol.
 

 

Chcete tyto informace dostávat do vaší schránky? Přihlašte si newsletter.

Čtěte více v sekci Aktuality.